Wij ervaren dat het steeds drukker wordt aan de telefoon.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit minder wordt.

- Maandag en vrijdag zijn altijd erg drukke dagen met telefoontjes.

Indien u een niet dringende vraag heeft, verzoeken wij u op een andere dag te bellen.

- Probeer de gesprekken zo kort mogelijk te houden.

- Bel op de juiste tijd. De beltijden staan vermeld op de startpagina van onze website. 

U kunt ook online contact met ons opnemen via MijnGezondheid.net , dit kan 24 uur per dag 7 dagen per week.

Om gebruik te maken van MijnGezondheid.net dient u eerst in te loggen met uw DigiD. Een uitgebreide beschrijving staat op deze website onder het tabblad MijnGezondheid.net

 

Zoals u wellicht al gezien heeft, wordt de praktijk uitgebreid.

Wij krijgen in de aanbouw een tweetal extra spreekkamers.

Ook wordt er een afhaalautomaat geplaatst voor de medicatie.

We proberen de overlast voor iedereen te beperken, helaas zal dit niet altijd lukken.

 

Wij hopen op uw begrip!

 

We hebben sinds 17-3-2021 een nieuwe telefooncentrale.

Het keuzemenu is gewijzigd, luister het keuzemenu daarom helemaal af.

- Voor vragen over medicatie, kunt u nu direct kiezen voor contact met de apothekersassistente.

- Indien u arts of zorgverlener bent en belt voor intercollegiaal overleg heeft u ook een aparte keuzemogelijkheid.

 

Vanaf september zal Hr. Pieter-Jan Van Balen gedurende 1 jaar bij ons in de praktijk in opleiding zijn, omdat hij zich specialiseert tot huisarts.

Hij is afgestudeerd arts en behandeld zelfstandig patiënten.

De opleiding tot huisarts vindt deels plaats bij het Erasmus MC. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats in de praktijk.

Ten behoeve van deze opleiding worden er soms video opnames gemaakt. Dat gebeurt alleen als u vooraf toestemming geeft.

Deze opnames worden alleen binnen de opleiding besproken en daarna gewist.

 

 

 

 

Veel van onze patiënten werken over de grens in België. Bij ziekte wordt door hun Belgische werkgever vaak een ziektebriefje of doktersverklaring gevraagd.

In Nederland is dit niet gebruikelijk en wordt dit de huisartsen afgeraden.Tot voor kort maakten wij voor onze grensarbeiders een uitzondering.

Intussen is er voor deze situatie een goed alternatief gekomen. U kunt via het UWV deze verklaring namelijk eenvoudig verkrijgen. Wij kiezen ervoor om onze patiënten hier heen te verwijzen bij vraag om een ziektebriefje bij langdurige ziekte (langer dan 6 weken).

UWV Telefoon Werknemers is bereikbaar via : 088-898 9294

Vanaf 21 mei 2021 is op vrijdag dokter Celine Thier werkzaam in onze praktijk.

Zij is tevens werkzaam in onze waarneempraktijk Kroevenpoort.

Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor:

Ik ben Celine Thier, huisarts en geboren en getogen in West-Brabant.

In 2010 ben ik afgestudeerd als arts, waarna ik de opleiding heb gedaan voor Spoedeisende Hulp arts.

Ik heb jaren als Spoedeisende Hulparts gewerkt in meerdere ziekenhuizen, maar het meest in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Spoedeisende zorg leveren is ontzettend uitdagend, maar ik miste op een gegeven moment het aangaan van het diepere contact met de patiënt.

Daarom ben ik omgeschoold tot huisarts.

Het werken in een gemoedelijke dorpspraktijk met het kennen van je mensen en korte lijnen met elkaar bevalt mij tot nu toe heel erg goed.

Voortaan zal ik op de vrijdag de gehele dag dokter Dom vervangen als huisarts.

 

 

 

Regelmatig bereikt ons de vraag waarom onze praktijk nog niet is aangesloten bij het LSP.

De reden waarom onze praktijk nog niet zijn aangesloten op het LSP is omdat de koppeling zoals die nu met veel moeite gerealiseerd is, geen betere inzage geeft in het patiënten dossier dan het systeem wat vooraf functioneel was.

Het LSP is mede tot stand gekomen met geld vanuit de zorgverzekeraars. Op dit moment mogen zij niet in uw medisch dossier kijken, maar er is geen garantie dat dit in de toekomst niet kan gebeuren. Dit is geen wenselijke situatie.

LSP staat voor Landelijk Schakel Punt: echter het is niet landelijk dekkend, slechts regionaal. Alleen ziekenhuizen hebben een landelijke dekking. De naam is dus erg misleidend en zorgt voor verwarring.

Zie voor de regio’s: https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Aansluiten/Regionalisatie/Regio-indeling

Gaat u dus op vakantie naar Midden Brabant en komt u daar bij de huisarts/apotheek dan heeft deze geen inzage in uw dossier, ook al heeft u toestemming gegeven voor het LSP.

Het is ook niet zo dat heel uw dossier zichtbaar is. Slechts de laatste 10 contacten met uw eigen huisartsenpraktijk zijn zichtbaar.

Dit is ook het geval wanneer u bij de huisartsenpost terecht komt. Ook zij kunnen slechts de laatste 10 contacten zien en niet meer.

Onze apotheek en de apotheken binnen Roosendaal ( ook de dienstapotheek ) zitten op hetzelfde apotheekcluster. Zij kunnen dus de medicatie zien die u gebruikt. Wel het advies altijd een actueel medicatiepaspoort mee te nemen bij uw bezoek aan het ziekenhuis.

Wij zijn gestart met MijnGezondheid.net (zie ook tabblad nieuws). Hiermee is het mogelijk om uw eigen dossier in te zien en zelf te bepalen wat andere zorgverleners te zien krijgen. 

 

Steeds meer zorgverzekeraars voeren een preferentiebeleid. 

Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant hij vergoedt. Dit is het preferentiebeleid. De zorgverzekeraar vergoedt dan alleen dit specifieke merk aan hun verzekerden. Dat is voor u in principe niet erg, omdat het voorkeursmedicijn dezelfde werkzame stof bevat en daardoor net zo goed is. Meestal kost het u ook nog eens minder (eigen risico).


De apotheek moet het merk leveren dat de zorgverzekeraar verlangt, anders krijgt u als patiënt het niet vergoed. Wij hebben hier helaas geen invloed op. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen maakt de zorgverzekeraar een uitzondering, maar alleen als dit strikt medisch noodzakelijk is en u al andere merken heeft geprobeerd. Dit kunt u dan met de dokter bespreken.


Als er geen medische noodzaak is om het andere merk te gebruiken, maar u wilt dit toch, dan moet u dit zelf betalen (direct aan de balie). U krijgt achteraf géén vergoeding van uw verzekeraar, ook niet het bedrag wat u vergoed zou krijgen voor het voorkeursmedicijn. Helaas zijn medewerkers van een zorgverzekeraar hier niet altijd goed van op de hoogte en vertellen ze u mogelijk iets anders. Wij willen u graag goed informeren om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Als u het niet eens bent met het beleid van uw zorgverzekeraar, verzoeken wij u contact met hen op te nemen, of u (volgend jaar) te verzekeren bij een andere zorgverzekeraar.

Per 1 mei 2021 voert ook CZ een preferentiebeleid in. Bent u verzekerd bij CZ? Dan krijgt u na 1 mei mogelijk een ander merk medicijnen dan u gewend was. Op deze pagina legt CZ uit wat hun voorkeursbeleid voor u betekent. 

Breadcrumbs

Terug naar boven